Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

NYHED

Net-tilslutning af Danmarks største onshore vindmøllepark

 

06/11/2020

Net-tilslutning af Danmarks største onshore vindmøllepark

Der er fart over den grønne omstilling og ENERGRID! I 2019 kabellagde og net-tilsluttede ENERGRID den dengang største onshore vindmøllepark i Danmark. Snart sætter rekorden dog nye højder, da idriftsættelsen af Danmarks hidtil største vindmøllepark allerede er påbegyndt.

Vindmølleparken består af i alt 26 3,6 MW vindmøller ved Overgaard Gods, der ligger i Randers Kommune.

I projektets første fase har ENERGRID bistået med kabellægningen og etablering af en ny 60kV station til de første 16 vindmøller samt net-tilsluttet vindmøllerne. ENERGRID har desuden haft ansvaret for opsætning af målekabinetter til afregning i møllerne. De 16 første vindmøller blev idriftsat ultimo oktober 2020.

Næste år påbegyndes kabellægningen til de resterende 10 vindmøller på 3,6 MW, og samlet set vil 93,6 MW være idriftsat, når projektets anden fase net-tilsluttes i efteråret 2021.

Projektet er ejet af Eurowind og er både et renoverings- og udvidelsesprojekt, da 12 ældre 2 MW vindmøller erstattes med de 26 nye vindmøller.

ANDRE NYHEDER

Lokal elektrikerlærling specialiseres i vedvare ...

11/07/2022

PB Windtechnic og ENERGRID har i samarbejde tilbudt Lars Skov en lærlingeuddannelse, som med en overbygning på elektrikeruddannelsen i projekt- og entreprisestyring bliver spec ...

ENERGRID udvider Thy-Mors Energis hjemmebane

01/07/2020

ENERGRID udvider Thy-Mors Energis hjemmebane

ENERGRID skruer op for tempoet i den grønne oms ...

04/04/2023

Vi har tidligere skrevet om, at året 2022 blev året hvor vi ramte 2 GW nettilsluttet effekt.