Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

TURN-KEY

 

Vi gør det trygt og sikkert for dig som anlægsejer at nettilslutte. Vi kan varetage al elektrisk infrastruktur, og vi ønsker at være med i et projekt fra start til slut, så idriftsættelsen af anlæg bliver så ukompliceret som muligt.

Procurement

Indkøb og forhandling med leverandører

INSTALLATION

Tilslutning af VE-anlæg

DOCUMENTATION

Dokumentation af det udførte arbejde

NETTILSLUTNING
AF VE-ANLÆG

 

Det er vores mål at blive den foretrukne samarbejdspartner inden for nettilslutning af VE-anlæg. 

Vores baggrund i elforsyning betyder, at vi kender sagsbehandlingen, når anlæg skal tilsluttes det offentlige forsyningsnet. Vi kan således bistå med kontakt til netselskaber - vi forstår nemlig de lidt kringlede regler, der kan være på dette område.

Vores teknikere er specialiserede, og de er altid opdateret både fagligt og sikkerhedsmæssigt. Når anlæg sættes i drift, tilbyder vi driftsledelse i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.

 

VI HAR KOMPETENCER TIL AT VARETAGE:

 

Dialog med netselskaber

Dialog med lodsejere

Forhandling med leverandører

Dimensionering

Projektstyring

Koordinering af alle leverancer
vedr. interne net

Tilslutning

Projektopfølgning

Kvalitetstests

Dokumentation

VIND, SOL, BØLGER OG BIOGAS

 

I ENERGRID er vi eksperter inden for nettilslutning af vedvarende energi. Vi har mange års erfaring inden for etablering af el- og fibernet, hvilket gør os til en kompetent samarbejdspartner med viden omkring MV og HV-etablering, tilslutning og kobling.

 

VI HAR MERE END 35 ÅRS ERFARING MED TILSLUTNING AF VINDMØLLER TIL ELNETTET

CASE: THORUP SLETTEN

 

Med sine 18 vindmøller og en samlet effekt på 77 MW var Vindpark Thorup Sletten ved dens opførelse Danmarks største onshore vindmøllepark. ENERGRID varetog den samlede leverance på opbygning af 60/20 transformatoropbygning og nettilslutning af samtlige vindmøller. Projektering, dimensionering og etablering af parkens interne net var også en del af opgaven.

”Med ENERGRID ved roret skal vi kun forholde os til én underleverandør”, forklarer Eurowind’s direktør Jens Rasmussen.