OPERATIONS & MAINTENANCE

 

Vi varetager drift og vedligehold af produktionsanlæg,
el-tekniske anlæg og belysningsanlæg

PRODUKTIONSANLÆG

Solceller og vindmøller

 

EL-TEKNISKE ANLÆG

Transformatorer, koblingsanlæg, gadeskabe og elnet

BELYSNINGSANLÆG

Gade- og trafikbelysning

DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSES AFTALER

 

Vi har kompetencerne og erfaringen til at drive og drifte el-anlæg, og varetager drift- og vedligeholdelsesaftaler for alle typer af elektriske anlæg.

Vores teknikere er specialiserede med de nyeste kompetencer både fagligt og sikkerhedsmæssigt, og når anlægget sættes i drift, tilbyder vi driftsledelse i henhold til Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.

Vores vagtordninger sikrer, at vi altid er klar til at rykke ud ved fejl eller påkørsel.

CASE: BREGENTVED GODS

 

For Bregentved Gods varetager vi driftsledelsen på godsets 5 MW solcelleanlæg og 15 MW Vindkraftanlæg. Vores faglige viden er din sikkerhed for optimal drift. I 2019 blev anlægget udtaget til stikprøvekontrol af Sikkerhedsstyrelsen, hvor vi sammen gennemgik anlæggets stand samt den tekniske dokumentation i anlæggets KLS-D. Tilsynet blev naturligvis afsluttet uden anmærkninger.

 

DRIFTSANSVARLIG VIRKSOMHED

 

Vi er godkendt som driftsansvarlig virksomhed - det er din sikkerhed for, at vi kan sikre en optimal drift af dit energiproduktionsanlæg.  

DIN PARTNER PÅ DRIFT AF EL-TEKNISKE ANLÆG

 

Vi er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til at tilbyde driftslederaftaler af el-tekniske anlæg, så vi sørger for, at anlægget altid er i rette stand, og at fejl løses hurtigt og effektivt. Vi har mere end 40 års erfaring med drift af elektriske net og installationer, og vi gennemgår og opdaterer el-tekniske anlæg som en del af den lovpligtige revision.

Efter Bekendtgørelse nr. 1608 af 20/12/2017 er der indført krav om, at ejere af produktionsanlæg skal have tilknyttet en driftsansvarlig person.  Med et fuldt udbygget KLS-D system er ENERGRID din betroede partner på drift af tekniske anlæg.