Danmark er dybt afhængig af sektorkobling og innovative løsninger for at indfri de nationalpolitiske målsætninger inden for grøn omstilling. Kommende generationer har derfor en vigtig rolle at spille - nutidens unge er den innovationskraft, vi er afhængige af for at kunne skabe grøn vækst i fremtiden.

Men … energi er en svær størrelse at forstå, og den igangværende grønne omstilling levner derfor rum for oplysning, formidling og læring. Vi tilbyder derfor gratis skoleundervisning til alle 5. klasser i Thy og på Mors som en del af koncernens strategiske indsats inden for grøn omstilling.

NYHED

Lokal elektrikerlærling specialiseres i vedvarende energi

 

11/07/2022

PB Windtechnic og ENERGRID har i samarbejde tilbudt Lars Skov en lærlingeuddannelse, som med en overbygning på elektrikeruddannelsen i projekt- og entreprisestyring bliver specialiseret i vedvarende energi.     

Allerede nu ses en efterspørgsel på faglært arbejdskraft, og den bliver kun større frem mod 2030, hvor Danmark skal have reduceret CO2-udledningen med 70%. I takt med den grønne omstilling og etableringen af vedvarende energiproduktion øges behovet for fuldtidsbeskæftigede elektrikere - frem mod 2030 skal der bruges op mod 22.500 ekstra elektrikere årligt.  

PB Windtechnic og ENERGRID har valgt at gå sammen om at uddanne 18-årige Lars Skov fra Thisted, hvilket sker på baggrund af Lars’ ønske om at bygge på sin uddannelse og specialisere sig inden for vedvarende energi.

- Jeg ser det kun som noget positivt at bygge alt det på min uddannelse, jeg overhovedet kan, så jeg kan få mest mulig erfaring inden for elektrikerfaget i min læretid, fortæller Lars Skov og fortsætter:

- Med to arbejdspladser får jeg bygget noget forskelligt på, og så kommer jeg til at skifte mellem arbejdspladserne alt efter, hvor travlt de har, så på den måde får jeg også hele tiden noget at rykke i.

Lars bliver en del af en branche i Thy, der på samme vis som andre steder i landet har svært ved at rekruttere nok faglært arbejdskraft.

- Da Lars kom til mig og søgte en læreplads, gav det rigtig god mening at undersøge muligheden for at tilbyde en læreplads sammen med en lokal virksomhed, fortæller Peter Bang, der igennem en årrække har drevet virksomheden PB Windtechnic, der i dag beskæftiger syv medarbejdere:

- Jeg kontaktede ENERGRID, og det er fedt, at vi kan hjælpe hinanden, da vi jo på lige fod med andre virksomheder er udfordret i forhold til at rekruttere medarbejdere. Det er ren win-win – og specielt for Lars, som jo kommer ud på den anden side med en meget attraktiv uddannelse, fordi han med denne konstellation får hele paletten ift. højspændigs- og lavspændingskvalifikationer mv. gennem sit uddannelsesforløb.

Også Jesper Primdahl Nielsen, entreprisechef I ENERGRID A/S, ser frem til at uddanne selskabets første lærling.

- Vi glæder os over at kunne være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft – så enkelt er det, forklarer han og fortsætter:

- Vores branche er dybt afhængig af kvalificeret arbejdskraft, og Lars bliver en af dem, vi får meget brug for i fremtiden i takt med, at flere vedvarende energiproduktionsanlæg skal installeres. I ENERGRID har vi meget at byde på – vi har meget dygtige og erfarne medarbejdere – og jeg var derfor heller ikke i tvivl om, at vi skulle samarbejde med PB Windtechnic om lærlingeforløbet for Lars. Det er et samfundsansvar, vi gerne vil – og ser frem til at påtage os, forklarer han.

Hos PB Windtechnic bliver Lars Skov oplært i alt fra lavspænding, styring og mekanisk træning mv., mens han igennem uddannelsesforløbet hos ENERGRID får tilegnet sig yderligere kvalifikationer omkring højspænding.

Lars Skov starter sit lærlingeforløb pr. 8. august 2022 og kan se frem til et i alt 4 ½ årigt uddannelsesforløb.

Lærlingeaftalen er lavet i tæt samarbejde med Skive College.

For yderligere information er I velkommen til at kontakte:
Peter Bang, indehaver af PB Windtechnic, tlf.  22 97 12 95
Jesper P. Nielsen, entreprisechef i ENERGRID, tlf. 72 19 88 37
Lars Skov, tlf. 30 23 58 69

Om PB Windtechnic
PB Windtechnic er en servicevirksomhed, der er ISO 9001/15-certificeret ved Energistyrelsen til at foretage opstart, service og drift af selv de største vindmølleparker, som i stigende grad findes i Nordsøen og Østersøen. Indehaver Peter Bang har mere end 17 års erfaring med vindmølleservice og med en stor viden om især Siemens og Vestas-møller. PB Windtechnic har base i Sundby Thy og er en lokal virksomhed i udvikling med syv medarbejdere og en nyoprettet afdeling i Skotland.


Om ENERGRID A/S
ENERGRID A/S er specialiseret i el-entrepriser i forbindelse med nettilslutning af vedvarende energi, og indgår i projekter både i og uden for Danmarks grænser. Selskabet har i en årrække været en foretrukken samarbejdspartner i markedet. ENERGRID har 17 medarbejdere, hvis ekspertise ligger inden for projektering, etablering, drift og vedligehold af elektriske anlæg op til 60 kV.

ANDRE NYHEDER

Danmarks første hybrid-park på trapperne

06/11/2020

Danmarks første hybrid-park på trapperne

2022 blev året hvor ENERGRID rundede 2 GW samle ...

17/02/2023

2022 var et godt og travlt år hos ENERGRID.

Over 1 GW samlet effekt er nu nettilsluttet

22/12/2020

Året 2020 blev året, hvor ENERGRID rundede 1 GW samlet effekt tilkoblet elnettet.